publikasjoner

Digitaliser det du trykker
Når du investerer i en trykksak, bør du gjøre den lett tilgjengelig på nett.
Del den i e-post, på hjemmesiden og på sosiale medier som Facebook og Twitter.

Infopages DA leverer digtale publikasjoner som skiller seg ut ved at de er spesialiserte, dynamiske og kreative. Klikk i skjermen over og se vår egen demofolder og se at lyd, video og slideshow kan integreres i publikasjonen. Ønsker du mer info - ring 40 52 97 10 eller send
en e-post.

 

Infopages DA
Infopages er en tilrettelegger og designer av websider, html-mail, webplakater, interaktive skjemaer m.m. Vi leverer også alt innen grafisk design, illustrasjoner, foto og fotoretusj. Enkelt filmarbeid av eventer, konferanser og forestillinger er også på menyen. Vi kan også levere musikk og audio for film, web og annen produksjon. Bla´bare produkter er derfor oftest bare en naturlig service i en større prosess.

Hvorfor velge oss?
Hvis din publikasjon kun skal digitaliseres med en nøytral grafisk profil og noen linker, tilrettelegger vi en fil som din webansvarlige enkelt publiserer på din webside. Vi gjør det til en pris du knapt vil betrakte som en kostnad.

Dersom du ønsker grafisk spesialtilpasning eller integrering av musikk, bildevisninger,
klikkbar audio eller publikasjonen levert som en app eller linket til en kryptert løsning med passord og brukernavn, gjør du lurt i å lage et bokmerke for denne websiden eller ringe 40 52 97 10 idag.info1 Eksempler
Under finner du et knippe eksempler som viser ulike typer bla´bare medier.
Vi har også laget 2 foldere som viser hvordan man leser våre publikasjoner og hvordan man deler dem på Facebook. Husk at alt som trykkes, enkelt kan digitaliseres. Vi trenger bare Pdf-filen.

Lær å bla i våre e-medier
 

Ringsakernfiretopnyntsistalefotnyutstein


 

miljo1 Miljøperspektivet

skogen1

Bli miljøfyrtårn
Den grafiske bransjen hevder at trykkpapirets negative miljøavtrykk kun er en myte. Det gjenvinnes stadig mer papir, og treplanting skaper ny skog. Dette kan godt være riktig.

Men man hopper jo hendig over logistikken - det vil si den totale transport og distribusjon fra hogstfeltet til forbrukernes postkasser. Det miljøavtrykket er solid.

Hva den miljøbevisste trykksak-kjøper bør fokusere på, er om digital distribusjon kan bidra til redusert trykkopplag og derav begrense eget miljøavtrykk og spare trykk- og distribusjonskostnader.

Trykksakens betydning for salg, profilering og informasjon er udiskutabel. Digital informasjon har ikke den samme tyngden. Den bla´bare digitale versjonen på internett blir kun en tilleggsverdi med et eget potensiale for begeistring og smart grønn distribusjon.

 

kontakt1 Ta kontakt
Telefon: 40 52 97 10 / 97 56 57 99
post@infopages.no

Vi ser fram til å hjelpe deg

© InfoPages DA - Lindbergbakken 2, 2318 Hamar - Telefon: 40 52 97 10 • 97 56 57 99 - post@infopages.no

Ringsakern firetopny nt sis talefotny utstein